به وبلاگ عبابیگلو خوش آمدید
İBABƏYLİ VEBLAQİ

Yer üzündə bir evim var,
Pəncərəsi günəşə.
Nəğmə deyib, quşlar qonar,
Pəncərəmə həmişə.
Yer üzündə bir evim var,
Min zəhmətlə qurmuşam.
Ordan iki körpə qartal
Böyüdüb uçurmuşam.
Yer üzündə bir evim var,
Ocağı daim yanar.
Onun sönməz şöləsindən
Ürəyim işıqlanar.
Yer üzündə bir evim var,
Xatirələr məskənim.
İlqarında düz olana
Açıqdır qapım mənim.
Yer üzündə bir evim var,
Orda neçə illərdir,
Taleyi bir, arzusu bir
İki şair ömr edir.
Yer üzündə bir evim var,
Orda qəmim, sevincim,
Ordan gedər əlçatmayan
İllərə ömür köçüm.
Yer üzündə bir evim var,
Sanki xəyala dalmış.
O, mənimçün ən müqəddəs,
İsti aşiyan olmuş.
Yer üzündə bir evim var,
Batmaz tufanlar ona.
Bünövrədən bağlıdır o,
Bu Vətən torpağına,
Bu Vətən torpağına.


Qoca Təbriz   

Sənə şükürlər olsun İlahi məni Təbrizli yaratdın

Biləyim güclü yaratdın

Niyə fəxr eyləmiyim?!... Təbrizi qeyrətli yaratdın

 

Papağın əyri qoy oğlum

Yenə düşmən qabağında

Uca Türkün ocağında

Qoca Ərkin qalasında

O sukut qan çanağında

Belə üsyanı qopatdın...

Elə tufanı yaratdın...

 

Qoy o satqınlar özün Tehrana satsın!

Özünü satmışın artıq nəsi vardır ki talansın?!

Qoy onlar maskova qaçsın...

 

Gözünün qarşısına pərdə açanlar

Düşmənin oxlarını xalqa atanlar

Çürümüş beyni yuvanlar

İçi boş təblə vuranlar

Bizi bizdən ayıranlar

Ürəyi müftə vuranlar

Məni Təbrizdə qoyub maskovaya sinə vuranlar

Vətəni, millətini beş manata, min tümənə

Gah rusa, gah farsa satanlar!

 

Huşu yox başına gəlsin

Hələ qoy özlüyünü yadlara satsın

Hələ qoy Təbrizimi qanə boyansın

 

O Səhəndin vuqarı sönməz vuqardır Ata Təbriz

Bu Azərbaycanın evladına aydındır, əyandır qoca Təbriz

Başımı eyləmisən sən uca Təbriz

 

Sən Azərbaycanımın qan damari

Sən əzəldən yaranıbsan qoca aslan yatağı

Dədə qorqud sayağı...

Özü məzlum... amma məzlum dayaği!...

 

Baki səndən alacaqdır nəfəsi

İki qardaş qıracaqdır qəfəsi

"Rəsuloğlu" ucalandır bu səsi

"Yaşasın Türk elinin ərgənəsi

Yaşasın millətimin ənənəsi

Yaşasın Türkçülüyün dəbdəbəsi..."

 

Ölmüyəydim barı Təbrizliləri şad görəydim...

Bakının nəğmələrin Təbriz ilə yar görəydim

Səni Azad görəydim

Səni abad görəydim

Ürəyim pasdan arınmış, səni ulduzla, aya tay görəydim...

Səni Azad görəydim...

Səni abad görəydim... Qoca Təbriz

 

Böyük Rəsuloğlu

 

Azərbaycan

Azərbaycan

Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan;
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları;
Sınamışam dostu, yarı...

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana,
Hankı səmtə, hankı yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!

Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.

Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır;
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.

Düşdün uğursuz dillərə,
Nəhs aylara, nəhs illərə,
Nəsillərdən-nəsillərə
Keçən bir şöhrətin vardır;
Oğlun, qızın bəxtiyardır...

Hey baxıram bu düzlərə,
Alagözlü gündüzlərə,
Qara xallı ağ üzlərə
Könül istər şer yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza...

Bir tərəfin bəhri-Xəzər,
Yaşılbaş sonalar gəzər;
Xəyalım dolaşar gəzər
Gah Muğanı, gah Eldarı.
Mənzil uzaq, ömür yarı!

Sıra dağlar, gen dərələr,
Ürək açan mənzərələr...
Ceyran qaçar, cüyür mələr,
Nə çoxdur oylağın sənin!
Aranın, yaylağın sənin.

Keç bu dağdan, bu arandan,
Astaradan, Lənkərandan.
Afrikadan, Hindistandan
Qonaq gəlir bizə quşlar,
Zülm əlindən qurtulmuşlar...

Bu yerlərdə limon sarı,
Əyir, salır budaqları;
Dağlarının dümağ qarı
Yaranmışdır qarlı qışdan
Bir səngərdir yaranışdan.

Lənkəranın gülü rəng-rəng,
Yurdumuzun qızları tək.
Dəmlə çayı tök ver görək
Anamın dilbər gəlini!
Yadlara açma əlini.

Sarı sünbül bizim çörək,
Pambığımız çiçək-çiçək.
Hər üzümdən bir şirə çək
Səhər-səhər acqarına,
Qüvvət olsun qollarına.

Min Qazaxda köhlən ata,
Yalmanına yata-yata,
At qan-tərə bata-bata,
Göy yaylaqlar belinə qalx,
Kəpəz dağdan Göy gölə bax!

Ey azad gün, azad insan,
Doyunca iç bu bahardan!
Bizim xallı xalçalardan
Sər çinarlar kölgəsinə,
Alqış günəş ölkəsinə!

Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan.
Axşamüstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın1 səsi,
Qarabağın şikəstəsi.

Gözəl vətən! Mənan dərin,
Beşiyisən gözəllərin!
Aşıq deyər sərin-sərin,
Sən günəşin qucağısan,
Şer, sənət ocağısan.

Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər!
Əlin qələm, sinən dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.

Bir dön bizim Bakıya bax,
Sahilləri çıraq-çıraq,
Buruqları hayqıraraq
Nərə salır boz çöllərə,
İşıqlanır hər dağ, dərə!

Nazlandıqca sərin külək,
Sahillərə sinə gərək.
Bizim Bakı – bizim ürək!
İşıqdadır qüvvət sözü,
Səhərlərin ülkər gözü.

Gözəl vətən! O gün ki sən
Al bayraqlı bir səhərdən
İlham aldın... yarandım mən.
Gülür torpaq, gülür insan,
Qoca Şərqin qapısısan!

Dinlə məni, gözəl vətən!
Bir söz gəlir ürəyimdən:
Partiyanın eşqilə sən,
Güləcəksən hər bir zaman,
Azərbaycan, Azərbayc


Mən Türkəm

 

Sən bizi aldatdın illərdən bəri

Mən çərxi-fələkdən dərs götürmüşəm

Özgə anasından süd əmənləri

Özgə qulluğunda duran görmüşəm

 

----- ------- -----

 

Bəsdir dِzdüyümüz ِlümdən betər

Kِhnə bazardakı kِhnə nırxa

Milləti yüz yerə caladın, yetər

Yüz arxın suyunu qatma bir arxa

 

----- ------- -----

 

Əslimi, nəslimi tanıyıram mən

Qarışıq deyiləm, ِzümdən hürkəm

Sən kimsən, sən nəsən, ِzün bilərsən

Mən ilk qaynağımdan Türk oğlu Türkəm!

 

----- ------- -----

 

Sübutdur, dəlildir, ağlın qibləsi

Dəyişə bilərsən ağlımı ancaq

Canım çıxanadək qəlbimin səsi

Türkəm gərçəyini pıçıldayacaq


Vətən varHardaysa bu dəmdə

Dəryada batan var.

Vardırsa kِməksiz

Fəryada çatan var.

Dünyada alandan

Əvvəlcə satan var.

 

Atəş ِz-ِzündən

Birdən-birə yanmır.

Bir şey bu cahanda

İzsiz və səbəbsiz

Bihudə yaranmır.

 

Vardırsa, yaranmış,

Mütləq yaradan var.

Varsansa... ِzündən

Əvvəlcə atan var.

 

Dünya quru bir səs,

Qəm çəkməyə dəyməz.

Yüz-yüz itən olsun,

Min-bir də bitən var.

Şükr eyləyəlim ki,

Bizlərdən həm əvvəl,

Həm sonra Vətən var.

 درباره وبلاگ


BU VEBLAQ DOSTLUQ VEBLAQİDİR FƏRQİ YOXDUR HANSİ AZƏRBAYCANDAN OLSUN AMA BİR ŞEY VAR Kİ İNSANLAR SAĞLAM YAŞASİN BU VEBLAQİ 2 ÖLKƏ VƏTNDAŞİ İDARE EDİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNDAN =RAMİL ƏZİZOV
İRAN İSALAM RESPUBLİKASİNDAN =MİR ABBAS İBADİ

مدیر وبلاگ : ABBAS EBADİ
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
###